Granskning

En perfekt story

Manuel Knights historia verkade för bra för att sann.

Publicerad i Filter #54 (23 januari 2017)