Är Centerns plan på »råttgiljotiner« en bra idé?

Centerpartiet har sedan i maj gjort flera utspel om råttbekämpning. Partiets Jonas Naddebo, självutnämnd »råttman i kommunfullmäktige« lanserade först förslaget om att installera råttgiljotiner i Stockholm kommuns 2 175 skolor, vårdboenden, bostäder och arbetsplatser – och på så sätt döda »omkring 230 000 fler råttor per år«.

I en artikel i Dagens Nyheter meddelar Naddebo att Centerpartiet nu också vill att Stockholms stad ska placera ut giljotiner på alla byggarbetsplatser. Han konstaterar att det just nu finns mellan 600 och 800 råttfällor i staden, men att »det inte räcker«.

– Det behövs politiker med en offensiv råttpolitik, säger Naddebo.

Enligt DN påbörjades byggnationer av 7 116 bostäder i Stockholm under förra året. Sammanslaget med Naddebos tidigare förslag vill Centerpartiet alltså placera ut över 9 000 råttgiljotiner i staden.

Men är den typen av råttfälla verkligen rätt väg att gå? I Filter #62 intervjuade vi Michael H Parsons, forskare med inriktning på beteendeekologi vid Fordhams universitet, som menar att vi trots århundraden av forskning ännu vet för lite om råttor för att korrekt kunna bekämpa dem.

– Många inom vetenskapen har underlåtit att arbeta med stadsråttor och istället valt domesticerade försöksråttor, berättade Parsons. Men: man kan inte lära sig något om en snöleopards beteende genom att studera huskatter, eller om vargar genom att studera en pudel.

Läs hela reportaget »Vår bästa ovän« här.

Artikeln publicerades 28 augusti 2018 och är skriven av .
Annons