De flyr Sverige för att hemskola barn

Filters granskning visar att det inte bara är föräldrar med frihetliga ideal som lämnar Sverige för att hemskola – föräldrar till barn med diagnoser känner sig tvungna att fly när skolan misslyckats med att anpassa undervisningen och socialtjänsten hotar med omhändertagande.

De så kallade »skolflyktingarna« är den växande grupp föräldrar som väljer att flytta utomlands för att hemskola sina barn. Sverige är nämligen unika i sin lagstiftning: i Norden är vi det enda landet som i princip förbjudit hemundervisning. Många familjer flyttar till Åland, och i medierna har föräldrar som förverkligar sina religiösa eller frihetliga ideal intervjuats.

Men det finns ytterligare en grupp föräldrar som inte ser något annat val än att hemskola sina barn: de som av olika anledningar inte förmår sitt barn att gå till skolan. Bland dem finns många barn med NPF-diagnoser, som autism och adhd. När ett barn inte kommer till skolan, och inte uppfyller skolplikten, orosanmäler skolan ofta till socialtjänsten. Svenska förbund för personer med autismspektrumdiagnoser har länge vittnat om att skolan och socialtjänsten har en bristande kompetens kring diagnosen, vilket får förödande konsekvenser.

Skandalfall väcker upprördhet

Det finns ett antal fall kopplade till hemundervisning som fått stor medial uppmärksamhet, bland annat »Ystadfamiljen«, »Släktgården i Halland« och »Österåkerfamiljen«. Granskningar har målat upp en skräckbild av familjer som isolerat sina barn, utan att några myndigheter ingripit. I Facebookgrupper för föräldrar till barn som är så kallade »hemmasittare« har reportagen tolkats annorlunda: de har sett dem som skräckexempel på hur socialtjänsten misstar NPF-diagnoser för vanvård och omhändertar barn endast för att de misslyckats uppfylla skolplikten.

Filter har nu som första tidning pratat med Österåkerfamiljen och tagit del av myndigheternas dokumentation i deras ärende. Granskningen visar att medierna målat upp en förenklad bild: familjen har tidigare utretts av socialtjänsten som då kom fram till att de två sönerna mådde bra. Efter att fallet blev uppmärksammat fattades trots allt ett beslut om tvångsomhändertagande, och i dag befinner sig Österåkerfamiljen utanför Europas gränser eftersom barnen är efterlysta i Sverige.

Socialtjänsten och skolan saknar kompetens

Skolverkets statistik visar att våren 2022 gick närmare 18 000 elever ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Enligt organisationer som Autism Sverige är det en hög andel elever med autism som inte klarar skolan.

Men det är inte bara intresseorganisationer som uttrycker oro. I oktober 2022 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism, eftersom personer »riskerar att få fel typ av insatser på grund av okunskap«. Samma sak konstateras från skolans håll, bland annat i den statliga offentliga utredningen »Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven« från 2021, där man slog fast att många lärare anser att de saknar kompetens för att utforma tillräckliga insatser för barn med NPF-diagnoser.

Läs reportaget

I reportaget Skolplikten framför allt får vi träffa en familj med ett autistiskt barn, som efter år av bristande anpassningar i skolan och en orosanmälan till socialtjänsten inte ser någon annan utväg än att fly Sverige.

– Vi får frihet att styra vår verklighet, och ett barn som med största sannolikhet kommer att må mycket bättre, säger pappan Peter.

Läs hela granskningen här.

Illustration: Felicia Fortes

Artikeln publicerades 28 mars 2023 och är skriven av .
Annons