Foto: Ola Kjelbye

Mattias Göransson får Eldh-Ekblads fredspris

Filters chefredaktör Mattias Göransson har belönats med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förnämsta utmärkelse: Eldh-Ekblads fredspris. Han får priset för att »han med boken Björnen kommer synliggjort nationella vanföreställningar men också öppnat upp för ett mer sansat samtal om försvars- och säkerhetspolitik«.

»Nu mer än någonsin behövs en mediebevakning av säkerhets- och försvarspolitiken som präglas av eftertänksamhet, kompetens, analys, källkritik och sakligt ifrågasättande. Vi behöver en offentlig debatt om försvars- och säkerhetspolitik som också vågar ifrågasätta och inte enbart präglas av grupptänkande och mönsterseende. Dessa frågor är viktigare än så«, skrev Svenska Freds i sin motivering, som publicerades i ett pressmeddelande den 19 maj.

Priset har delats ut årligen sedan 1960 till den som under den föregående treårsperioden »verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning«. Mattias Göransson tog emot priset i lördags på Svenska Freds 135-årskongress på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg.

Filters chefredaktör kommenterade utmärkelsen så här:

– Att skriva den här boken var att medvetet utsätta sig för det motstånd som uppstår när man går emot en folkopinion, hur ogrundad och missriktad den än må vara. Då är det extra skönt att bli belönad med ett så fint pris.

Bland tidigare mottagare av Eldh-Ekblads fredspris märks bland annat Per Anders Fogelström (1960), Ingvar Bratt (1986), Anita Dorazio och Hédi Fried (1999), Peter Englund (2002), Thomas Hammarberg (2006), Blank Spot Project (2016) och Afrah Nasser (2017).

Läs hela motiveringen på svenskafreds.se.

Nyfiken på Björnen kommer? På bjornenkommer.se kan du läsa hela förordet till boken, där Mattias Göransson förklarar vad som väckte hans intresse för ämnet. På samma sida kan du också beställa boken.

Artikeln publicerades 21 maj 2018 och är skriven av .
Annons