Filterbubblan Publicerad torsdag 29 mars 2018

Nya villospår från marinen

I nya Filter redogör vi för marinens metodfel och misstag i ubåtsfrågan. Dessutom har vi lagt upp källmaterial som låter läsaren själv studera hur bedrägligt underlaget presenterades för politikerna och allmänheten. I Aftonbladet svarar typiskt nog en av de ansvariga – kommendör Nils-Ove Jansson, före detta medlem i Marina analysgruppen samt före detta ställföreträdare chef för Sveriges utrikesspionage Must – med mer desinformation.

Följande står att läsa i Aftonbladet:

»Nils-Ove Jansson uppger för Aftonbladet att marinen på 1980-talet hade goda underrättelser om den sovjetiska östersjömarinens maskinpark och hänvisar i Hårsfjärdenfallet till en 13,4 meter lång dubbelkölad undervattensfarkost som ska ha utvecklats 1971 och byggts i två eller tre exemplar.

›Måtten på kölarna och avståndet mellan dem överensstämmer på cm med de uppmätta bottenspåren i svenska vatten‹, skriver han i ett mejl till Aftonbladet.«

Nils-Ove Janssons påståenden är både felaktiga och vilseledande.

• Till att börja med saknade marinen inledningsvis underrättelser om operativa miniubåtar inom den sovjetiska östersjömarinens maskinpark. Detta skriver både Jansson och hans chef Emil Svensson om i sina egna memoarer. Därför bad de Must om information under sommaren 1982 – och fick då ett nekande svar. Efter upptäckten av de bottenspår i Hårsfjärden (hösten 1982) som tolkades som avtryck från främmande miniubåtar – i själva verket vanliga ankringsspår efter marinens egna fartyg – bestämde de sig för att Sovjetunionen ändå måste äga farkoster som kunde generera spåren; så kallad omvänd bevisföring.

• Vad Jansson uppger om de uppmätta bottenspåren stämmer inte. På det avhemligade källmaterial Filter har tillgång till och presenterar på hemsidan saknas (på både filmer och dykarskisser) sådana parallella och dubbla spår – de karakteristiska så kallade larvbandsspåren – som marinen redovisade på olika illustrationer. Dessa illustrationer är alltså rena ritbordskonstruktioner. De mått Nils-Ove Jansson hänvisar till bygger istället på att marinen mätt avståndet mellan några enkla spår (skapade av ankarkätting och/eller ankare) just då de råkat befinna sig på ett avstånd som leder tankarna till larvbanden under en grävmaskin. Eftersom spåren inte är parallella utan går ihop eller isär var aktionen irrelevant; hade man mätt på annan plats hade man fått fram helt andra mått, och distanser på uppemot tio meter.

• Senare framkom att den sovjetiska östersjömarinen saknade operativa miniubåtar men väl hade tillgång till tre slags dykfarkoster: den bemannade undervattenstorpeden Sirena i olika utföranden samt de skrovförsedda Triton I och Triton II. På grund av de sistnämndas begränsade driftstid (sex respektive tolv timmar), fart (sex knop) och konstruktion (de saknade tryckskrov, vilket innebar att besättningen bar dykardräkt och luftaggregat och var utsatt för den omkringliggande vattentemperaturen) var det uteslutet att de kunde förklara observationerna i svenska inre vatten (de saknade även periskop): dessa farkoster var endast ämnade åt korta och kortfristiga dykartransporter. Det problemet löste marinen med hypotesen att farkosterna haft tillgång till mobil basering i form av ytfartyg eller moderubåtar. Dock observerades inga relevanta ytfartyg i anslutning till de svenska ubåtsjakterna och moderubåtsteorin saknade (och saknar alltjämt) faktamässigt stöd. Återigen lät sig Jansson och Svensson inte hindras av objektiva fakta, utan presenterade (och presenterar alltjämt i olika forum för militärt intresserade personer) istället hypotesen om mobil basering som utgörande bevisning. Detta i strid mot seriös myndighetsutövning och vedertagen vetenskaplig metod.

• I Aftonbladet presenterar Nils-Ove Jansson en helt annan farkost. Typiskt nog namnger han den inte, men lyckligtvis finns den med i den egenutgivna bok Jansson släppte härom året, med stöd av Kungliga Örlogsmannasällskapet: Omöjlig ubåt (2015). Där visas även denna skiss:

Tyvärr namnges den inte där heller. Under rubriken »Undervattensfarkost 13,4 meter« uppger Jansson endast: »På ovanstående ritning visas en sovjetisk militär undervattensfarkost med sidokölar. Måtten på kölarna och avstånden mellan dem är i det närmaste identiska med bottenspår funna i Sverige. Farkosten är 13,4 meter lång, 3,3 meter bred och 4,8 meter hög. Den är försedd med dykarsluss och manipulatorer. Den utvecklades 1971 och byggdes såvitt känt i två eller tre exemplar. Den användes för militära ändamål. Det är inte känt om den var försedd med bandaggregat eller om det utvecklats i en senare version.«

Som synes presenterar inte Jansson en enda verifierbar uppgift och anger inte någon källa. Han skriver inte var farkosten fanns (Sovjetunionen var trots allt världens största land), vad den kunde användas till (driftstid, hastighet, djupgående) eller ens om det finns bevis för att den lämnade ritbordsstadiet (i dag finns uppgifter om och bilder på ett mycket stort antal sovjetiska bemannade och obemannade civila och militära miniubåtar och dykfarkoster, men denna lyser med sin frånvaro). För Jansson räcker det med att uppvisa en ritning som kompletteras med några lösa påståenden – därav får läsaren själv dra slutsatsen att denna farkost har befunnit sig i Sverige. Därtill antyder Jansson att detta obskyra objekt även kan ha utrustats med bandaggregat, en ren spekulation – men som får hans manipulativa påståenden om bottenspåren i Hårsfjärden att framtå som mer trovärdiga.

Argumentationsmetoden är helt oseriös.

Dessvärre utgör den likväl ett illustrativt exempel på hur Nils-Ove Jansson och övriga ansvariga resonerade och alltjämt resonerar när de lägger fram sin »bevisning« för sovjetiska eller ryska undervattensintrång. Tankarna går även till det tillfälle 1990 då Carl Bildt valdes in i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, och där höll ett inträdesanförande där han påstod att Sovjetunionen genomfört regelbundna och storskaliga undervattenskränkningar med ubåtsmodellerna Zbuk och Argus.

Zbuk, egentligen Zvuk, visade sig senare vara en liten kabelstyrd plattform för undervattenskameror – en föregångare till den svenska Sjöugglan – som sedan 1950-talet använts vid sovjetisk oceanografisk forskning:

Även Argus var en civil farkost. Den utnyttjades vid oceanografiska undersökningar av bland annat bottenflora, fiskar och plankton:

Annons

Fler inlägg i Filterbubblan

Filterbubblan Publicerad onsdag 18 april 2018

»Jag förlorade min hund till leoparder«

I Filter #13 träffade vi Natasha Illum Berg – författare och Afrikas första kvinnliga storviltsjägare. Reportaget skapade en debatt bland…

Filterbubblan Publicerad tisdag 17 april 2018

Tänk längre

Vårt mål är att underhålla, granska och fördjupa. Vi vet att det ofta finns en större berättelse bakom de händelser…

Filterbubblan Publicerad fredag 13 april 2018

Filters favoriter – vecka 15 (III)

Varje fredag tipsar Filter om de bästa dokumentära berättelserna – samt ger er en aktuell rekommendation ur vårt eget arkiv:…

Filterbubblan Publicerad fredag 13 april 2018

Filters favoriter – vecka 15 (II)

Varje fredag tipsar Filter om de bästa dokumentära berättelserna – samt ger er en aktuell rekommendation ur vårt eget arkiv:…

Annons

Filterbubblan Publicerad fredag 13 april 2018

Filters favoriter – vecka 15 (I)

Varje fredag tipsar Filter om de bästa dokumentära berättelserna – samt ger er en aktuell rekommendation ur vårt eget arkiv:…

Filterbubblan Publicerad fredag 13 april 2018

Välkommen på födelsedagsfest!

Lördag 5 maj firar Filter tio år med en jättefest i Göteborg – dit du och alla läsare är välkomna….

Filterbubblan Publicerad torsdag 12 april 2018

Filterbok seglar ut över världen

För ett år sedan gav Offside Press och Filter ut Jakten på Thunder, om den illegala utfiskningen av världshaven och…

Filterbubblan Publicerad torsdag 12 april 2018

På Filter är vi djupt yrkesskadade

I Filter #55 intervjuade vi Kristian Kroon, professionell fågelskrämma – eller som han själv föredrog att kallas: skrämselkonsulent. Det var…

Annons

Filterbubblan Publicerad onsdag 11 april 2018

»Vi har inte samtal – vi har åsiktskrig«

I »Sin egen värsta fiende« (Filter #37) berättade Radioteaterns dåvarande chef Stina Oscarson för första gången öppet om sin långa…

Filterbubblan Publicerad måndag 09 april 2018

Basshunter – för sexig för Sverige

Vi får de kändisar vi förtjänar. Jonas Altberg är inte en av dem. Våren 2009 följde vi med Jonas »Basshunter«…

Filterbubblan Publicerad fredag 06 april 2018

Filters favoriter – vecka 14 (III)

Varje fredag tipsar Filter om de bästa dokumentära berättelserna – samt ger er en aktuell rekommendation ur vårt eget arkiv:…

Filterbubblan Publicerad fredag 06 april 2018

Filters favoriter – vecka 14 (II)

Varje fredag tipsar Filter om de bästa dokumentära berättelserna – samt ger er en aktuell rekommendation ur vårt eget arkiv:…

Filterbubblan Publicerad fredag 06 april 2018

Filters favoriter – vecka 14 (I)

Varje fredag tipsar Filter om de bästa dokumentära berättelserna – samt ger er en aktuell rekommendation ur vårt eget arkiv:…

Filterbubblan Publicerad fredag 06 april 2018

Förhandsvisning!

Filters systertidning Skriva bjuder in Filterläsare till förhandsvisning. Måndag 9 april förhandsvisas den kritikerrosade filmen Gruppen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Filmen följer…

Filterbubblan Publicerad tisdag 03 april 2018

Iprenmannens förunderliga fortsättning

Eftersom Filter firar tio år har vi tagit reda på vad som hänt med de människor och fenomen som vi…

Filterbubblan Publicerad torsdag 29 mars 2018

Ingvar Carlsson: »Man vilseledde regeringen«

Under ubåtsjakten vid Hårsfjärden var Ingvar Carlsson vice statsminister och efter mordet på Olof Palme övertog han statsministerposten. Carlsson var…

Filterbubblan Publicerad torsdag 29 mars 2018

Vinnaren tar allt på Malmö Stadsteater!

Nu kan du som Filterläsare gå billigare på Vinnaren tar allt, en aktuell politisk kabaré med sylvassa dramatiska texter som…

Filterbubblan Publicerad torsdag 29 mars 2018

Filters favoriter – mars

Saknar du något bra att läsa, titta på eller lyssna på i påsk? Vilken tur att Filter #61 – vårt…

Filterbubblan Publicerad onsdag 28 mars 2018

438 dagar blir film!

Nu är det officiellt: 438 dagar blir långfilm. Boken, utgiven av Offside Press, om journalisten Martin Schibbyes och fotografen Johan…

Filterbubblan Publicerad onsdag 28 mars 2018

Intervju med »Sveriges största förnekare av ryska påverkanskampanjer«

Efter publiceringen av »Sanningen på spåret« föreslog någon att Filter borde byta namn till »Ubåtsnytt«. Andra har kallat dess artikelförfattare…

Filterbubblan Publicerad tisdag 27 mars 2018

Carl Bildt och ubåtarna

De flesta som bidrog till den svenska ubåtshysterin åren 1980–1995 har tvingats revidera sina ståndpunkter i takt med att sådant…

Filterbubblan Publicerad tisdag 27 mars 2018

»Dupond och Dupont« i Hårsfjärden

I dag avslöjar Filter att marinens mest kända ubåtsspår skapades av marinens egna fartyg – när man letade efter ubåtsspår. Filters…

Filterbubblan Publicerad måndag 26 mars 2018

Jubileumsnumret har landat!

Nu är vårt tioårsjubileumsnummer på väg ut till er prenumeranter, och mot slutet av veckan når det även butikernas hyllor….

Filterbubblan Publicerad fredag 23 mars 2018

Filters favoriter – vecka 12

Varje fredag tipsar Filter om de bästa dokumentära berättelserna – samt ger er en aktuell rekommendation ur vårt eget arkiv:…

Filterbubblan Publicerad fredag 23 mars 2018

Fotosmakprov: Robyn

Veckans smakprov ur Foto: Magnus Bergström – en bok bestående av 100 klassiska porträtt som vår bildredaktör tagit för Filter…

Filterbubblan Publicerad onsdag 21 mars 2018

Vinn en oförglömlig festhelg!

Lördag 5 maj smäller det: vi firar tio år! Det ska vi naturligtvis göra rejält – med dryck, tilltugg, dans,…

Filterbubblan Publicerad onsdag 21 mars 2018

Vinnarna i Dubbelt begär-tävlingen!

Vi säger grattis till Gunnel Larsson, Klas Heggemann och Vera Åsemyr som alla visste att François Ozon regisserat filmen Bakom stängda…

Filterbubblan Publicerad fredag 16 mars 2018

Filters favoriter – vecka 11

Varje fredag tipsar Filter om de bästa dokumentära berättelserna – samt ger er en aktuell rekommendation ur vårt eget arkiv:…

Filterbubblan Publicerad torsdag 15 mars 2018

Mot tryckeriet!

Denna vecka har vi lämnat vårt tioårsjubileumsnummer till tryck. Bland annat har vi hängt på doldisen som drog igång det…

Filterbubblan Publicerad fredag 09 mars 2018

Filters favoriter – vecka 10

Worst Roommate Ever Det börjar stillsamt. En ung kvinna söker efter en hyresgäst till sin lägenhet och blir kontaktad av…

Filterbubblan Publicerad fredag 09 mars 2018

Fotosmakprov: Sture Bergwall

Den här bilden på Sture Bergwall är »inte något montage i Photoshop, utan resultatet av naturintresse, platsresearch och den envishet…

Filterbubblan Publicerad fredag 09 mars 2018

Filter ökar vidare!

I dag lanseras undersökningen »Orvesto Konsument 2017 Helår«, som mäter mediers räckvidd. Den bjuder på glädjande läsning: Filter ökar sin…

Filterbubblan Publicerad torsdag 08 mars 2018

Förord – Foto: Magnus Bergström

Förord ur boken Foto: Magnus Bergström, skrivet av Filters chefredaktör Mattias Göransson: Relationen mellan fotografer och skribenter kan vara ansträngd….

Filterbubblan Publicerad torsdag 08 mars 2018

Filter – ett intellektuellt alibi?

Inför vårt stundande tioårsfirande fortsätter vi gräva i arkivet efter gamla uttalanden om Filter. Förra veckan letade vi rätt på…

Filterbubblan Publicerad tisdag 06 mars 2018

Spotifys osynlige miljardär

Vintern 2010 läste jag en text i den amerikanska tidningen Wired. Den handlade om Spotify, en tjänst som vid det…

Filterbubblan Publicerad fredag 02 mars 2018

Fotosmakprov: Annika Norlin

Veckans smakprov ur Foto: Magnus Bergström – en bok bestående av 100 klassiska porträtt som vår bildredaktör tagit för Filter…

Filterbubblan Publicerad fredag 02 mars 2018

Filters favoriter – vecka 9

Uppdrag granskning: Fallet Christer Pettersson (SVT Play) Den allmänt spridda uppfattningen att den friade Christer Pettersson skulle ha mördat Olof…

Filterbubblan Publicerad torsdag 01 mars 2018

Visst finns mirakel

Inför vårt stundande tioårsjubileum går vi igenom vad vi skrivit, och vad andra skrivit om oss. Bland annat påmindes vi…

Filterbubblan Publicerad onsdag 28 februari 2018

Ryssvänner och Putinkramare?

Hotet från Ryssland debatteras ständigt. I boken Björnen kommer! reder Filters chefredaktör Mattias Göransson ut vad ryssarna gjort mot oss…

Filterbubblan Publicerad tisdag 27 februari 2018

Se Dylansällskapet före alla andra!

En dramakomedi om några män i panikåldern som förts samman av kärleken till Bob Dylan.  Se Dylansällskapet på Malmö Stadsteater…

Filterbubblan Publicerad fredag 23 februari 2018

Fotosmakprov: Frida Ronge

Vi firar tio år med att ge ut boken Foto: Magnus Bergström, bestående av 100 klassiska porträtt som vår bildredaktör…

Filterbubblan Publicerad fredag 23 februari 2018

Uppföljning: Svanordern

I dag uppmärksammade P4 Blekinge den så kallade Svanordern, som Filter publicerade under torsdagen. Efter intervjun med Filters chefredaktör kontaktades radioreportern…

Filterbubblan Publicerad torsdag 22 februari 2018

Välkommen på genrep!

Folkteatern i Göteborg bjuder in Filters läsare att se genrepet av den poetiska och humoristiska dansteatern, Prat och människor. Birgitta Egerbladh,…

Filterbubblan Publicerad onsdag 21 februari 2018

Den sista lögnen

Efter publiceringen av Björnen kommer! kontaktades Filters chefredaktör av en visselblåsare med ett förflutet inom marinen. I nästa nummer ges den naturliga…

Filterbubblan Publicerad tisdag 20 februari 2018

Vinnarna i Dansens Hus-tävlingen!

Vi säger grattis till Kerstin Andersson, Dag Hernried och Lena Anderson som alla visste att det var Belgien och Nederländerna…

Filterbubblan Publicerad fredag 16 februari 2018

Fotosmakprov: Jesper Kouthoofd

För att fira vårt tioårsjubileum ger vi ut boken Foto: Magnus Bergström, bestående av 100 klassiska porträtt som vår bildredaktör…

Filterbubblan Publicerad torsdag 15 februari 2018

Filters 100 bästa porträtt

Med devisen »magasinet för nyfikna« blev Filter en succé redan vid starten 2008. Filters närgångna och djuplodande journalistik har belönats…

Filterbubblan Publicerad onsdag 14 februari 2018

Förhandsvisning!

Se Jeune Femme före alla andra! Måndag 26 februari förhandsvisar Filter tillsammans med vår systertidning Skriva filmen Jeune Femme, som på…

Filterbubblan Publicerad fredag 09 februari 2018

Helgens lästips

Vårt jubileum, som firas med det 61:a numret av Filter, rycker allt närmare. I numret kommer vi följa upp reportage,…

Filterbubblan Publicerad fredag 09 februari 2018

Det går bra nu

I dag vaknade vi upp till beskedet att Filter ökat sin läsekrets med 18 procent sedan den senaste Orvestomätniningen. När…

Filterbubblan Publicerad torsdag 08 februari 2018

Välkommen in i Filterbubblan

Lagom till vårt tioårsjubileum har vi utvecklat en ny digital plattform där allt vårt material kommer finnas tillgängligt. Det ger oss ett ypperliga möjligheter att tipsa om och följa upp gamla reportage, men också att interagera med er prenumeranter, ge er material som inte fått plats i tidningen och bjuda på berättelser och nyheter inifrån redaktionen.