Ryssvänner och Putinkramare?

Hotet från Ryssland debatteras ständigt. I boken Björnen kommer! reder Filters chefredaktör Mattias Göransson ut vad ryssarna gjort mot oss från andra världskrigets slut fram till i dag – men framför allt vad de bevisligen inte har gjort och gör.

Boken fick ett mycket gott mottagande av recensenterna. Samtidigt har dess syfte ifrågasatts av debattörer som tycker sig se ett försök att rättfärdiga Rysslands agerande på andra håll, eller till och med ett försvar av Vladimir Putins regim.

I förordet till Björnen kommer! förklarar Mattias Göransson vad det var som väckte hans intresse för ämnet. Du kan läsa det här.

Artikeln publicerades 28 februari 2018 och är skriven av .
Annons