Filterbubblan Publicerad 28 februari 2018

Ryssvänner och Putinkramare?

Hotet från Ryssland debatteras ständigt. I boken Björnen kommer! reder Filters chefredaktör Mattias Göransson ut vad ryssarna gjort mot oss från andra världskrigets slut fram till i dag – men framför allt vad de bevisligen inte har gjort och gör.

Boken fick ett mycket gott mottagande av recensenterna. Samtidigt har dess syfte ifrågasatts av debattörer som tycker sig se ett försök att rättfärdiga Rysslands agerande på andra håll, eller till och med ett försvar av Vladimir Putins regim.

I förordet till Björnen kommer! förklarar Mattias Göransson vad det var som väckte hans intresse för ämnet. Du kan läsa det här.

Annons

Annons

Annons

Fler inlägg

Filterbubblan

Fira far med böcker!

Publicerad 30 oktober 2018

Filterbubblan

Vilse bland myterna

Publicerad 24 oktober 2018

Filterbubblan

Vinnare av böcker!

Publicerad 12 oktober 2018