Foto: Magnus Bergström

Socialtjänsten trotsar domstolarnas beslut

Filters granskning av fallet Agnes visar att socialtjänsten visst kan omhänderta barn utan sakliga skäl – och trots att domstolen sagt att de gjort fel.

Agnes tvångsomhändertogs 2018 efter att hennes mamma insjuknat i en psykisk sjukdom. Eftersom Mads låtit henne bo hos sin mamma ansåg socialtjänsten i Falun att han inte förmått skydda dottern, och Agnes placerades därför i ett familjehem.

Sedan dess har Mads kämpat för att få tillbaka sin dotter. Han har tilldömts ensam vårdnad och även lyckats upphäva beslutet om tvångsvård, trots det bor Agnes kvar i familjehemmet.

Socialtjänsten bryter mot reglerna

Socialtjänsten är egentligen skyldiga att arbeta för en återförening mellan barnet och den biologiska föräldern, men vår granskning av ärendet visar att så inte har varit fallet. Istället har socialtjänsten i Falun fattat högst inskränkande beslut, som att förbjuda Mads från att ens ha telefonkontakt med dottern, på mycket lösa grunder. De har inte själva observerat Mads tillsammans med sin dotter utan har fattat beslut utifrån andrahandsuppgifter och pseudovetenskaplig expertis.

Följer inte domar

Såväl tingsrätt som förvaltningsrätt har under åren dömt till Mads fördel, och har i sina domskäl uppmanat socialtjänsten för att verka för en återförening. Trots det har socialtjänsten i praktiken inte utrett eller verkat för en hemflytt. Istället har ärendet hela tiden dragit ut på tiden. När en psykolog slutligen tas in, för att utreda hur ett bra umgänge eller en möjlig hemflytt skulle se ut, har det gått nästan fyra år.

Lex Lilla hjärtat: motverkar föräldrarätten

Sedan lex Lilla hjärtat infördes i somras är socialtjänsten skyldig att utreda om vårdnaden av barnet ska flyttas över till familjehemmet efter att barnet bott där i två år. Den nuvarande regeringen har lovat att skärpa lagen ytterligare och vill att man ska ta hänsyn till barnets bästa redan när man överväger upphörande av tvångsvård. Det skulle innebära en stor förändring, då man tidigare ansett att tvångsvård ska vara tidsbegränsad och ha tydliga ramar – om grunden för tvångsomhändertagandet inte längre är aktuellt ska tvångsvården upphöra.

Stora brister vid barnomhändertaganden

Det skulle kräva ännu mer av en socialtjänst som redan i dag uppvisar stora brister. Exempelvis visade en utredning av tillsynsmyndigheten Ivo från 2020 att det fanns felaktigheter i 67 procent av de fall de granskat, och att det fanns handläggare och chefer som inte ens kände till lagstiftningen. De pekade också på att nästan 40 procent av barnavårdsutredarna hade mindre än tre års erfarenhet av arbetet.

Samtidigt fäster svenska domstolar en stor tilltro till socialtjänstens utredningar. Enligt siffror från det pågående forskningsprojektet »Hotel California: om inlåsningseffekter vid upphörande av vård enligt LVU« leder bara mellan 3 och 5 procent av överklagandena av tvångsvård till att vården upphör.

– Det här betyder då att barnen blir kvar i vård och att tiden går, säger projektledaren och professorn Håkan Gustafsson. Och nu ska man överväga vårdnadsöverflytt efter två år. Omställningstiden för föräldrar att förbättra sin situation minskas ganska drastiskt. De här åren går snabbt, och tiden arbetar mot föräldrarna.

Läs reportaget

I reportaget För barnets bästa har vi granskat fallet Agnes. Utöver att läsa drygt 900 sidor av journaler, utredningar och domar har vi följt Mads under en månad av hans nästan fem år långa kamp.

– Jag hade alltid haft en tro på att staten och myndigheterna hade koll på saker och ting, säger Mads. Men systemet var inte det system jag trodde.

Läs hela granskningen här.

Artikeln publicerades 30 januari 2023 och är skriven av .
Annons