»Välvilligt men snedtänkt«

Människan är ett intelligent flockdjur med unik kommunikationsförmåga. Den gör att vi kan sprida kunskap, samarbeta och känna empati, och utgör grunden för vår galet avancerade civilisation.

Samtidigt är vi, som sagt, flockdjur. Vi vill gärna tro och bekräfta varandra och den som ifrågasätter uppfattas som otrevlig, särskilt om en berättelse inrymmer offer och syftet upplevs som gott. För att hindra myndigheter och massmedier från att passivt flyta med strömmen finns därför diverse påbud om källkritik, opartiskhet och saklighet. Det är när dessa ignoreras till förmån för sociala hänsynstaganden eller grupptänkande som saker kan gå riktigt snett.

Efter granskande reportage om apatiska flyktingbarn och transvården har turen kommit till fenomenet »sjuka hus«. När begreppet myntades på 1980-talet bar mänskligheten på färska minnen av miljöskandaler kopplade till tungmetaller och bekämpningsmedel som kunde ansamlas i kroppen. Tanken var att även andra slags ämnen och partiklar kunde utgöra en hälsofara, och utifrån den så kallade försiktighetsprincipen vidtogs en mängd åtgärder.

Genom åren har dåtidens farhågor vederlagts, en efter en, och i dag är kunskapsläget ett helt annat. Idén om »sjuka hus« lever ändå vidare – och kostar staten, kommuner och landsting mångmiljonbelopp varje år.

Den här sortens välvilliga men snedtänkta företeelser ses gärna som resultatet av tankeoskärpa hos personer med en viss politisk åskådning. Förmågan till grupptänkande är dock generell: där vänsterns myter ansamlas kring frågor om hälsa och miljö, tenderar högerns att röra upplevda hot mot individens eller nationens frihet och säkerhet.

Vad som är sant avgörs aldrig av hur populär en uppfattning är inom en viss krets. Det avgörs av förekomsten av verifierbara fakta.

Läs vår granskning av sjuka hus-sjukan: »Det sitter i väggarna«. Resten av innehållet från nya Filter #72 hittar du här.

Inte prenumerant ännu? Det kostar bara 39 kr/månad – och då får du Filter i brevlådan samt tillgång till allt vårt innehåll på webben.

Artikeln publicerades 29 januari 2020 och är skriven av , .
Annons