103. Gammal ultraprocessad skåpmat

Efter att ha läst artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter känner sig Madelene och Mattias nödgade att – återigen – prata om de överdrivna riskerna med fabriksproducerad föda. En uppeldad Mattias slår ner på forskningens brister och slappa journalister. Dessutom tycker han sig spåra ett klassförakt.