2. De apatiska barnen och mediernas ansvar

Filterredaktionen och journalisten Ola Sandstig pratar om den guldspadenominerade granskningen »Ohörda rop«. Ur innehållet: konsensuskultur, den missriktade välviljan och PTSD-drabbade psykiatriker.