»En enstaka studie gjord på schimpanser«

Filterredaktionen diskuterar avdiagnostisering av adhd, förklarar hur bristen på jämförelsematerial är en gemensam nämnare för flera svenska skandaler och svarar på lyssnarnas frågor efter SVT-dokumentären Palmemördaren. Ur innehållet: predikosjukor, förväxlingsstrategin och Sveriges inofficiella ordningsman.

Läs mer och beställ den nya uppdaterade boken Den osannolika mördaren.