Hur förhör man barn

Med anledning av vår granskning av fallet Mikael diskuterar psykologiforskaren Sara Landström och Filterredaktionen barnförhör och de vanliga misstag som förhörsledare begår. Ur innehållet: fallen Kevin och McMartin, alternativa hypoteser och falska minnen.


Fler artiklar i ämnet finns under temaflikarna »Granskningar« och »Psykologi«