Foto TT: Alex Brandon, Urban Andersson

28. Trump och Bert – lika som bär?

Filterredaktionen och journalisten Björn Häger minns partiet Ny demokratis uppgång och fall, och drar paralleller till Trumprörelsens kaotiska upplösning. Ur innehållet: grävskopattacker, riksdagsfyllor och Bert Karlssons vita tubsockor på talarstolen.