48. »Dumhuvudet var jag«

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina rannsakar Mattias sig själv, och går igenom varför han var så övertygad om att det aldrig skulle ske ett storskaligt angrepp mot hela Ukraina. Han håller däremot fast vid att den svenska oron för en attack mot våra gränser är irrationell.