Ett motgift till detox

Detox kan verka harmlöst, men vad händer när man låter sådant humbug löpa fritt? Madelene och Mattias diskuterar mediernas förhållningssätt till »avgiftande« juicer, och berättar om cancerpatienter som valt kaffelavemang framför traditionell vård. Dessutom: tarmplack, organvila och elektriska fotbad.