95. Avslöjandet om transvården som alla missat

Transvården av unga har i åratal utgått från Det holländska protokollet. Om vården har kritiserats har det oftast varit för att man brutit mot holländarnas metod, men nu har journalister granskat och funnit stora brister även hos den. Mattias och Madelene går igenom de senaste avslöjandena och föreslår rimliga konsekvenser för de ansvariga.