Den tunna blå zonen

I åratal har forskare och journalister sökt finna ett elixir för långt och lyckligt liv i de så kallade blå zonerna – områden där ovanligt många når sin hundraårsdag. Filter hjälper dem på traven.

Reporter och uppläsare: Madelene Pollnow
Illustration: Anton Svensson
Foto i collage: Netflix
Läs reportaget här.