Vad fan får vi inte för pengarna?

Vårt kommande Natomedlemskap uppmärksammas mer än dess konkretion: en gradvis ökning av försvarsbudgeten till två procent av BNP. Filter listar vad politikerna kunnat använda pengarna till istället.

Grund för beräkningen: Då försvarsbudgeten 2021–2025 inbegriper ett tidsbegränsat extratillskott används 2020 som jämförelseår. Då var försvarsbudgeten 60 miljarder. 2 procent av Sveriges BNP är 108,8 miljarder, vilket ger en prognosticerad budgetökning om 195 miljarder per mandatperiod.

72 974 lägenheter, enligt SCB:s genomsnittspris för nybyggnation av »ordinära flerbostadshus«. Farväl, bostadskö! Eller …

100 Karlatorn. Om vanliga bostäder känns för sossiga: kopiera Nordens högsta skyskrapa i var och en av Sveriges hundra största orter. Göteborgarna får nöja sig med att vara först. Eller …

Höghastighetståg Stockholm–Göteborg–Malmö. Kostnaden för det projekt som nuvarande regering avfärdat som »orimligt«: 250 miljarder. Förvisso inte löst på en mandatperiod, men nästan. Eller …

645 695 elbilar. Ja, ja, Sverige kanske är för glesbefolkat för höghastighetsbanor. Så erbjud då alla med ett rostigt bensinmonster en gratis Nissan Leaf! Eller …

495 havsbaserade jättevindturbiner. Världens största havsbaserade vindkraftspark, Hornsea 2, genererar 1,3 GW el, vilket räcker till 1,4 miljoner brittiska hushåll. Den kostade nästan 70 miljarder – skitdyrt, och vi skulle kunna bygga tre. Adjö, elkris. Eller …

2 megakärnkraftverk. Okej, det är synd om havsörnarna och Ebba älskar kärnkraft. Nyöppnade finska Olkiluoto 3 genererar 1,6 GW el och kostade fasansfulla 110 miljarder. Strunt samma, ge oss mängdrabatt. Eller …

Studielånsamnesti. Enligt CSN är svenskarnas ackumulerade studieskulder 252,7 miljarder. Att avskriva dem skulle underlätta livet för 1 699 509 före detta studenter – och stimulera hela den svenska ekonomin. Fixat på fem år. Eller …

18 752 kronor. Svårt att välja? Dela ut pengarna och låt folk göra vad de vill. Den som verkligen tror att ryssen kommer – och inte litar på dagens försvarsmakt och internationella säkerhetsgarantier – kan alltid köpa ett vapen.

Fotnot: Jämförelsen är naturligtvis skev eftersom försvarsbudgetökningen är löpande, medan allt som här räknas upp är engångskostnader. För varje ny mandatperiod kan alltså tankeexperimentet upprepas.

Artikeln publicerades ursprungligen i Filter #90 (30 januari 2023) och är skriven av .