Barnonkologen om mexikanska behandlingen: »Inte ny och inte användbar«

Sociala medier-insamlingar för att behandla cancersjuka barn på en klinik i Mexiko har dragit in över 13 miljoner kronor de senaste åren. Efter att ny information framkommit dömer nu en av Sveriges främsta barnonkologer ut den mexikanska kliniken fullständigt.

Om ett barn lider av terminal cancer och den svenska sjukvården saknar behandlingsmetoder ställs vårdnadshavarna inför en rad val. Somliga accepterar situationen och ser till att barnets sista tid i livet blir så dräglig som möjligt. Om det i utlandet finns beprövade och vetenskapligt belagda behandlingar som ännu inte är tillgängliga i Sverige, kan patienten skickas utomlands. Då står regionen för notan. Likaså får ibland patienter delta i kliniska studier i utlandet, då täcker vården kostnaderna för studien medan regionen står för sjukhusvården.

Men föräldrarna kan också på eget initiativ söka behandling utomlands. Anses den inte »stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet« får de själva bekosta vården. När Barncancerfonden i april 2018 kartlade de ungefär 1 900 patienter som behandlats på svenska barncancercentrum de senaste fem åren, fann de att omkring 40 barn fått vård utomlands – varav tio till femton åkt på familjens eget initiativ.


Prenumerera digitalt för 39 kronor i månaden!

Läsning på sajten och app för e-tidning. Avsluta när du vill.

Prenumerera

Har du redan ett konto? här. Sugen på en pappersprenumeration? Teckna här.

Artikeln publicerades i Filter #67 (18 mars 2019) och är skriven av .