Fartblinda

Vården av människor med könsdysfori, att kroppen inte speglar könsidentiteten, har ökat lavinartat de senaste åren. Men får alla verkligen rätt hjälp?

Eva och Avi Ring var säkra på att deras barns liv var i fara.

Under mer än tre år av läkarbesök, utredningar och närståendemöten hade de gjort allt för att få både Jonatan och läkarna på andra tankar: berättat om sjukdomarna i släkten, larmat om de psykotiska beteenden de såg hos sin son, påpekat bristerna i vårdens utredning och lagt fram forskning som pekade på faror med behandlingen. Nu skulle det som de fruktat ändå ske – operationen var bara någon vecka bort.

Avi Ring satte sig vid datorn och började skriva. Han riktade brevet till Socialstyrelsen och rubricerade ärendet: »Angående feldiagnostisering och risk för felbehandling med irreversibla men.«


Den här artikeln är låst!

För att läsa vidare behöver du välja något av följande alternativ:

35 kr
Köp artikeln!

Efter köpet har du tillgång till artikeln direkt.

39 kr Prenumerera

Betalningen dras varannan månad (78 kr) från ditt kort.

Har du redan ett konto? här! Fakturaprenumerant? Aktivera ditt konto

Artikeln publicerades i Filter #71 (18 november 2019) och är skriven av , , .