Allsidig runsten

Fornminne Sparlösastenen Sparlösa Vid kyrkan i Sparlösa

Fyrkantig runsten från 800-talet med texter och bilder på alla sidor.

»Den är väldigt fascinerande och svårtolkad. Men den är i varje fall rest av Sveakungen Eriks son. Uppsala nämns, och Västergötlands första lagman, vilket talar för att västgötarna redan då var underställda svearna.«

Läs hela experternas-semestertips-sverige här.