De aderton har äntligen något att fira

Böcker Svenska Akademiens Ordbok: Ä och Ö

Efter drygt 100 års förberedelser utkom det första bandet 1893. Nu, 130 år senare, har SAOB nått fram till Ö. Men arbetet fortsätter – det är hög tid att revidera och uppdatera verket. Grattis!

Läs hela filterguiden här.