Flest bildrutor per minut vinner

Film And the King Said, What a Fantastic Machine

Dokumentärmakarna Axel Danielsson och Maximilien Van Aertyck undersöker i sin film hur den fullkomliga störtfloden av bilder som dagligen sköljer över oss inverkar på våra liv. Talande nog gör de det genom att själva ösa in bildrutor i sin film. Den följer kronologiskt bildmediets utveckling, från camera obscura till Tiktok, med nedslag i Leni Riefenstahls nazipropaganda, det första virala Youtubeklippet och bakgrundsmaterial till IS-filmer. Med mera.

Dokumentärfilmen har redan visats på flera festivaler, och bland annat vunnit Sundancejuryns pris för »kreativ vision«. Sammantaget är det en mästerligt klippt film som i sig bevisar bildernas makt.

Läs hela filterguiden här.