Första delen i förortsepos

Böcker Det finns liv här

Elise Karlsson har gjort sig känd för att med precision och underskruvad humor skildra samtida frågor om klass och arbete i korta romaner. Med Det finns liv här, som är första delen av en planerad romansvit om Rinkeby, tar hon avstamp i de första hyresgästerna som flyttar in i det då lovande miljonprogrammet i början av 1970-talet. Till skillnad från tidigare verk skildrar hon här ett stort persongalleri i en historisk kontext, men precis som innan genomsyras berättelsen av klass och samhällsfrågor.

Läs hela filterguiden här.