Fossilen återvänder till biodukarna

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny

Och då menar vi inte dem han gräver upp – utan arkeologen själv. I den femte rullen som har premiär 40 år efter den första ska Indy pensionera sig, men blir självklart indragen i ett rafflande äventyr.

Läs hela filterguiden här.