Historikern Henrik Berggren går i mål med sin neutralitetstrilogi

Böcker Landet utanför: Sverige och kriget 1943–1945

Alltmedan högertroll och andra historieförfalskare plockar russin ur det förflutnas kaksmet, för att försöka driva den ena eller den andra tesen, strävar Berggren vidare med sin breda och djupt allmänbildande skildring av det svenska agerandet under andra världskriget. Tack.

Läs hela filterguiden här.