Geum och Amaryllis ur A Linnean Collection.

Historisk blomsterprakt

Konst A Linnean Collection

Fotografen Lena Granefelt har länge fokuserat på odling, växtlighet och självhushållning, och skapade för några år sedan det omfattande konstfotoverket Flora Supersum om blommors död och återuppståndelse. Ett besök på Naturhistoriska riksmuseet väckte hennes intresse för Carl von Linnés herbarieark och i fjol fick hon tillåtelse att fotografera überbotanistens efterlämnade samling, som sedan 1800-talets början förvaras i ett privatpalats i London. Under en månad kan ett urval beskådas på Galleri Glas i Stockholm.

Läs hela filterguiden här.