Hjälteberättelse från Förintelsen

Böcker Hand i hand med barnen till Treblinka: Berättelsen om Janusz Korczak

I Margit Silbersteins förra bok Om Förintelsens barn skrev hon om upplevelsen att växa upp med föräldrar som genomlevt en av historiens mörkaste episoder. Boken blev unisont hyllad av kritikerkåren. Nu följer hon upp med ett nytt verk på samma tema, fast med skillnaden att hennes egen berättelse nu inte är i centrum. Istället följer hon Janusz Korczaks historia. Korczak lämnade 1942 sitt liv som läkare och författare för att ta hand om föräldralösa barn i Warszawas getton, och hans idéer kom att ligga till grund för FN:s barnkonvention.

Läs hela filterguiden här.