Livets eländiga cirkel

Mat Hummerpremiär

Medan man sänker ner hummern i det kokande vattnet kan man skänka det arma kräftdjurets märkliga liv en tanke. Efter att som ägg ha burits runt av mamma i två år svävar hummerlarven planlöst i ett par veckor medan den utvecklas till en miniatyrhummer. Därefter dyker den som en torped mot bottnen, där den borrar sig ner och – troligtvis – livnär sig på filtrerat lermaterial i flera år, tills den blivit stor som en havskräfta. Lyckas den återuppståndna hummern undkomma rovfiskar bosätter den sig sedan i en stenig håla på upp till 30 meters djup. Därefter väntar brutala decennier: humrar kissar varandra i ansiktet, slåss ständigt och dör om havet når behagliga 22 grader. Smaklig spis!

Läs hela filterguiden här.