Mats-Eric Nilsson dissekerar en blågul vurm

Böcker Kåppi pejst [copy paste]: om hur vi härmar USA mer än ever / Mats-Eric Nilsson

Tydligen menade redan Carl von Linné att det var så typiskt svenskt att härmas att han gav oss öknamnet suecus simia, den svenska apan. Denna »äter som en engelsman, dricker som en tysk, klär sig som en fransman, bygger som en italienare, röker som en holländare, snusar som en spanjor, super brännvin som en ryss«.

Att vi numera hellre kopierar amerikaner har uppmärksammats så länge att man kan undra vad nytt Mats-Eric Nilsson har att bidra med. Men sin vana trogen attackerar han ämnet med samma nit som innehållsförteckningen på en färdiglagad maträtt, och bjuder på en lika underhållande som obehaglig summering av det amerikanska inflytandet på allt från vårt språk till vår syn på sexualitet.

Istället för att begråta efterapandet av planetens mäktigaste civilisation framhåller Nilsson de mer närliggande influenser vi missar. Nidbilden skulle kunna döpas till homo angustus, den inskränkta människan.

Läs hela filterguiden här.