Medicinska meningsskiljaktigheter i bokform

Böcker Lex THX / Maria Josephson

Idéhistorikern Maria Josephson kallar ämnet för sin nya bok för »Sveriges största medicinska konflikt genom tiderna«. Ändå är vi nog många som knappt ens är ytligt bekanta med berättelsen. Från 1950-talet och framåt behandlade den småländska veterinären Elis Sandberg tiotusentals patienter med ett extrakt utvunnet ur kalvbräss i tron att detta kunde bota cancer. Eftersom många cancerdrabbade övergav etablerade behandlingar till förmån för Sandbergs THX-injektioner försökte svenska myndigheter – utan framgång – sätta stopp för veterinärens alternativmedicinska verksamhet.

Lex THX bör sålunda bidra med intressanta historiska perspektiv på dagens medicinska konfliktlinjer, där patienter ratar vetanskapligt belagd vård för exempelvis kolloidalt silver.

Läs hela filterguiden här.