Populärt pennskaft

Böcker Quelqu’une

Journalisten Märta Lindqvist med den svåruttalade signaturen Quelqu’une skrev för Svenska Dagbladets räkning banbrytande texter om film och mode under 1900-talets första hälft. Författaren Ellinor Skagegård svarade på ett okänt nummer, fick Lindqvists dagböcker i knät och bestämde sig för att porträttera henne.

Läs hela filterguiden här.