SVT vidareutvecklar trotjänare

TV Genjägarna

Arvinge okänd – där man letade rätt på släktingar till avlidna personer när myndigheterna hade gått bet – var något så ovanligt som ett svenskt originalformat. Efter fyra säsonger pausas programmet: nu är det dags för levande personer att få veta sitt ursprung. Till sin hjälp har man DNA-släktforskaren Peter Sjölund, känd bland annat från lösningen av det makabra dubbelmordet i Linköping (se »Den mänskliga faktorn«, Filter #80), så räkna även med folkbildning.

Läs hela filterguiden här.