Enligt den senaste attityd­mätningen från SOM-­institutet i ­Göteborg känner 80 procent av svenskarna oro för utvecklingen i ­Ryssland. Det är en markant ökning sedan 2013, då siffran var 53 procent.

Replik till Svenska Dagbladet apropå »Den svenska trollfabriken«

I måndagens SvD skrev Johanne Hildebrandt på ledarplats om rysk propaganda. Gott så, det är ett kärt ämne i dessa dagar. Samtidigt passade hon på att dela ut en känga till magasinet Filter: »I tidningen Filters artikel om den ›svenska propagandan som gör dig rädd för Ryssland‹ råder dock en helt annan verklighet. Där är Ryssland offret och det är den svenska regeringen, försvarsmakten och journalistkåren som är mobbarna som drivs av egenintresse.«

Denna sammanfattning, av en text på 80 000 tecken som de flesta av Svenska Dagbladets läsare rimligen inte har läst, är intellektuellt ohederlig.

Redan ingressen till reportaget »Den svenska trollfabriken« slår fast att texten alls inte handlar om rysk propaganda, utan om svenska myndigheters och mediers agerande. Mönstret är oroväckande – från att svenskarna började se ›spökraketer‹ medan Stalin tilltvingade sig Östeuropa, över det kalla krigets envisa ›periskopsjuka‹, till dagens situation där alltifrån fällda telemaster till Teliasjabbel på Arlanda och rasistattacker mot mediehemsidor per automatik tillskrivs ryssarna. De pinsamma misstag och feltolkningar som Filter redovisar har ingen kunnat motsäga, om de sedan beror på genuin rädsla, inkompetens eller en opportunistisk drift efter ökade anslag är säkert olika från fall till fall.

Hildebrandt tycks mena att det ena – en illvillig rysk propagandastrategi gällande bland annat Ukrainakriget – utesluter ovederhäftighet från svensk sida i andra sammanhang, men det är givetvis inte sant. Det är nästan så att man misstänker att hon missförstår medvetet. Kan det hänga ihop med att både Svenska Dagbladet och den låtsasakademiska kamratklubb – Kungliga Krigsvetenskapsakademien – Johanne Hildebrandt själv ingår i kritiseras i reportaget?

Eftersom Filter lever på att sälja tidningar brukar vi inte webbpublicera våra längre artiklar. Denna märkliga ledartext tvingar oss dock till att göra ett undantag, så att den intresserade själv kan bilda sig en uppfattning. Läs reportaget »Den svenska trollfabriken« här.

 

Mattias Göransson

Chefredaktör, Magasinet Filter

Artikeln publicerades 2 september 2016 och är skriven av .