»Om man hårdrar det har vänstern traditionellt sett skolan som ett gemensamt projekt medan högern sett den som ett privat projekt där deras egna barn ska få stöttning till att bli en ny Einstein, eller i alla fall komma in på Handels eller KTH. Så har vi fått den här märkliga blandningen.«

»Det är en närmast bisarr situation«

I mars presenterar Lärarnas riksförbund en utredning av möjligheten att fasa ut aktiebolag ur skolväsendet. Den har letts av Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi – och före detta moderat riksdagsledamot.

Vad är problemet med skolaktiebolag?

– Inom aktiebolag finns en lagstadgad skyldighet att verka för att bereda ägarna vinst, och dessutom råder en långtgående lojalitetsplikt – ledningen får inte göra något som skadar bolaget, till exempel erbjuda lägre vinst än vad man skulle kunnat åstadkomma. Hur kan det kombineras med skolan som är ett gemensamt, samhälleligt projekt? Dessutom har vi inga instrument för att kontrollera vad de grovt räknat 50 miljarder som anslås i skolpeng används till. Nu har vi sett vad som kan hända, med skolan i Göteborg som slussat pengar till organisationer i Somalia. Friskolor har även hävdat, med stöd från Lagrådet, att betyg inte behöver lämnas ut eftersom de är en företagshemlighet. Betygssättning är myndighetsutövning som överlåtits till en privat aktör, och så har Skolverket ingen möjlighet att kontrollera hur redskapet används. Det är en närmast bisarr situation.


Prenumerera digitalt för 39 kronor i månaden!

Läsning på sajten och app för e-tidning. Avsluta när du vill.

Prenumerera

Har du redan ett konto? här. Sugen på en pappersprenumeration? Teckna här.

Artikeln publicerades i Filter #84 (31 januari 2022) och är skriven av .