Vinnarna av David Attenboroughs Ett liv på vår planet

Vi säger grattis till Cecilia Bengtsson, Ida Knutsson och Sara Kamras som alla visste att den sammanställning som görs över enskilda arters risk att dö ut i Sverige kallas Rödlistan. De vinner ett exemplar var av Richard Attenboroughs bok.

Ett liv på vår planet är en personlig skildring av Attenboroughs nästan 70 år som naturfilmare och de miljöförändringar han bevittnat under sin livstid. Han tar upp några av de största utmaningarna som vår planet står inför men uttrycker också hopp för framtida generationer och presenterar lösningar för att rädda vår planet från katastrof.

Som Attenborough själv skriver: »Den här boken är mitt vittnesmål och min vision för framtiden. Den är berättelsen om hur vi kom att begå detta vårt största misstag och hur vi, om vi agerar nu, fortfarande kan rätta till det.

Artikeln publicerades 10 december 2020 och är skriven av .
Annons