Villkor och policy

Allmänna villkor för prenumeration 

 

Översikt

Som prenumerant på Magasinet Filter får du tidskriften i din brevlåda varannan månad. Dessutom får du tillgång till allt publicerat webbinnehåll (”Tjänsten”) på tidskriftens webbplats www.magasinetfilter.se  (benämns hädanefter som ”Webbplatsen”).

Prenumerant blir du genom att gå till webbplatsen skapa ett konto och registrera dina betal- eller kreditkortsuppgifter alternativ fakturabetalning. Även prenumeranter som betalar sin prenumeration med faktura har tillgång till Tjänsten men måste själva aktivera Tjänsten på tidskriftens webbplats.

Information om oss

Tjänsten erbjuds av Offside Press AB som är moderbolag till Magasinet Filter. Vårt organisationsnummer är 556581-8183 och vår adress är Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg.

Användarvillkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa Allmänna villkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten.

Åtkomst till och användning av tjänsten

För att få åtkomst till Tjänsten måste du:

 • Ha fyllt 18 för att registrera ett konto
 • Bekräfta att den information som du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och meddela oss om dessa uppgifter ändras
 • Använda Tjänsten enbart för personligt och privat bruk, och inte i något kommersiellt eller offentligt ändamål
 • Inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta
 • Ha en aktiv prenumeration som antingen betalas med faktura eller med betal- eller kontokort

Säkerhet för e-postadress och lösenord

När du registrerar dig måste du ange din e-postadress och skapa ett lösenord. Det lösenord du anger är konfidentiell information och du får inte ge den till någon tredje part. Vi äger rätt att när som helst begära att du ändrar ditt lösenord.

E-postadress

Information och meddelanden från oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbplatserna. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

För fakturakunder

Som fakturaprenumerant på någon av Tidskrifterna får du avtalat antal utgåvor i din brevlåda. Under hela prenumerationsperioden har du även tillgång till allt publicerat innehåll på motsvarande tidskrifters webbplatser. För att få tillgång till det digitala innehållet måste du själv aktivera Tjänsten genom att ange ditt kundnummer eller den e-postadress som du angivit i samband med din beställning.

Om du inte har tillgång till ditt kundnummer och inte har en fungerande e-postadress registrerad i vårt prenumerantregister kan du kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att aktivera Tjänsten. Kundtjänst når du via epost till filter@flowyinfo.se , telefon 08-522 183 57 eller genom att skriva till Flowy AB, ATT: Magasinet Filter, Box 15010,167 15 Bromma.

Leveranstid

Tidningen kan läsas digitalt så snart prenumerationen är tecknad. Aktivera din digitala läsning via vår hemsida.

Förnyelse

När din fakturaprenumeration löpt ut får du ett erbjudande om att fortsätta prenumerationen. Om du inte betalar för en ny prenumerantperiod kommer prenumerationen av avslutas automatiskt och du kommer att förlora tillgång till Tjänsten.

Uppsägning

Du kan när som helst säga upp din fakturaprenumeration genom att kontakta vår kundtjänst du via epost till filter@flowyinfo.se , telefon 08-522 183 57 eller genom att skriva till Flowy AB, ATT: Magasinet Filter, Box 15010,167 15 Bromma.

Byte av betalmetod

Som fakturaprenumerant kan du när som helst byta betalningsmetod till betal- eller kreditkort. Detta gör du själv via inloggning på våra självservicesidor. Dina återstående utgåvor på fakturaprenumerationen kommer då att flyttas över till din nya löpande prenumeration.

Exempel

Du har betalat för en helårsprenumeration (6 utgåvor) och har tre utgåvor kvar på din prenumeration vid det tillfälle då du byter betalsätt. Så fort bytet är genomfört kommer du att övergå till att betala prenumerationsavgiften enligt aktuell prislista med ditt kredit- eller betalkort. Pengarna dras bekvämt varannan månad. Om vi, vid tillfället för bytet, erbjuder gratis provperiod kommer pengarna att börjas dras först efter att provperioden löpt ut. (Läs mer under ”Gratis proverbjudande”).

Om du vid något tillfälle väljer att avsluta betalning via kredit- eller kontokort kommer din prenumeration att kostnadsfritt fortsätta löpa med de utgåvor du har kvar från din ursprungliga fakturaprenumeration. På så sätt får du alltid samtliga de utgåvor som du betalat för.

För kortkunder

Om du vill betala med betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer.

 Vid din registrering av dina betalningsuppgifter registrerar och lagrar en tredjeman, godkänd i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), på uppdrag av Offside Press AB den betalningsinformation som är nödvändig för användning av Tjänsten.

Prenumerationsavgiften betalas i förskott, varannan månad och dras från det kredit- eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod. Varje dragning ger dig en (1) pappersutgåva av den tidskrift/de tidskrifter du prenumererar på samt två (2) månaders tillgång till allt publicerat innehåll på motsvarande tidskrifts/tidskrifters webbplats(er). Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs tre nya försök under de nästkommande tre dagarna. Dag fyra skickas en påminnelsefaktura till den registrerade adressen

Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislistan.

Du har rätt att när som helst ändra eller avsluta din prenumeration. På ”Mina sidor” kan du själv ändra eller avsluta din prenumeration.

Vi ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post eller publicering på Webbplatserna om en ändring sker beträffande avgiften på din prenumeration.

Om du inte accepterar avgiftsändringen avslutar du själv din prenumeration via inloggning på våra ”Självservicesidor”.

Gratis proverbjudande

Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specificerad provperiod ta del av Tjänsten utan någon kostnad. För att ta del av ett sådant erbjudande får du inte ha utnyttjat ett liknande erbjudande från oss under den senaste 12-månadersperioden.

När provperioden för Tjänsten har tagit slut kommer du att bli en betalande kund och därefter debiteras för Tjänsten med de priser som gäller på Webbplatserna, om du inte aktivt avslutar din prenumeration.

Automatisk prenumerationsförnyelse

När du prenumererar på Tjänsten med konto- eller kreditkort kommer din prenumeration automatiskt att förnyas med två månader i taget efter slutet på din prenumerationsperiod och vi kommer att fortsätta att debitera dig varannan månad tills du säger upp prenumerationen.

Uppsägning

Om du skulle vilja säga upp Tjänsten ska du gå till våra ”Självservicesidor” och logga in på ditt konto där du kan hantera dina prenumerationer. Din uppsägning träder i kraft vid slutet av den prenumerationsperiod under vilken du meddelar oss att du önskar säga upp prenumerationen.

Vi kommer inte att återbetala några avgifter som du redan har betalat.

Du kan också säga upp Tjänsten genom att kontakta kundtjänst på filter@flowyinfo.se   telefon 08-522 183 5 eller genom att skriva till Flowy AB, ATT: Magasinet Filter, Box 15010,167 15 Bromma.

Ångerrätt

Om du har ingått ett avtal med oss har du i enlighet med lagen om distansavtal (2005:59) rätt att ångra dig inom fjorton (14) kalenderdagar och erhålla full återbetalning.

För det fall du vill nyttja din ångerrätt, vänligen meddela oss genom att

maila filter@flowyinfo.se   telefon 08-522 183 57 eller genom att skriva till Flowy AB, ATT: Magasinet Filter, Box 15010,167 15 Bromma.

För att ångra en prenumeration enligt avsnittet ”Gratis Proverbjudanden” ovan går du istället in på ”Självservicesidor” och avslutar din prenumeration.

Förändringar av tjänsten och villkoren

Vi har rätt att när som helst vidta ändringar av det utbud och de tjänster som ingår i Tjänsten. Väsentliga ändringar meddelas via e-post eller på Webbplatserna.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren.

Vi rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatserna. Vid varje väsentlig ändring av villkoren kommer du att få meddelande via e-post eller publicering på Webbplatserna. Vid sådan ändring kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för dig, och att vi får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan så kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

Vår skadeståndsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och i mån av tillgänglighet och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, eller annat material som tillhandahålls genom Tjänsten.

Länkar från vår webbplats

Vid användning av Webbplatserna kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Om en tvist uppstår mellan oss och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Hemsidan nås via www.arn.se.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

Support och kontakt

För att komma i kontakt med vår kundtjänst kan du maila filter@flowyinfo.se ,logga in på våra ”Självservicesidor”, ringa telefon 08-522 183 56 eller genom att skriva till Flowy AB, ATT: Magasinet Filter, Box 15010,167 15 Bromma.

 

Cookiepolicy

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (såsom namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla olika funktioner, analysera besökarnas beteende och mäta vår trafik.

Vi använder även ett antal tredjepartscookies (till exempel Facebook, Google m.fl) på våra webbplatser. Dessa cookies regleras av de respektive webbplatserna och är inte kontrollerade av oss.

Ditt samtycke till att ta emot cookies

Genom att klicka på ”Ok” i rutan om cookies samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Men även genom att det kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Att välja bort cookies

Du har möjlighet att välja bort att ta emot cookies från vår webbplats och du har även möjlighet att återkalla ett samtycke om att ta emot cookies. Detta gör du genom att ändra inställningarna i ditt kommunikationsmedel så att detta inte längre tillåter cookies. Hur du gör detta beror på vilket kommunikationsmedel som du använder dig av.

Om du väljer att stänga av cookiefunktionen i ditt kommunikationsmedel kan det uppstå problem när du besöker vår webbplats. Bland annat svårigheter att logga in på webbplatsen.

 

Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy förklarar (tillsammans med våra Allmänna Villkor och Cookie Policy hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du ger till oss. Det är viktigt att du läser igenom och förstår sekretesspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Denna Sekretesspolicy gäller för webbplatsen offside.org. Genom att använda eller besöka Webbplatserna samtycker du till vår personuppgiftsbehandling, som beskrivs nedan.

Webbplatserna tillhandahålls av Offside Press AB som är moderbolag till Magasinet Filter. Vi är verksamma under och bundna av dataskyddsförordningen GDPR och lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Hantering av kundinformation

Du kan besöka vår webbsajt utan att uppge någon personlig information utöver IP-adress. Vi noterar data som IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. IP-adress räknas med den nya GDPR-lagen som en personlig uppgift. Denna information används dock endast för att förbättra vårt utbud. Personlig data utöver IP-adress lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter vid kundregistrering, anmälan till event, beställning av bok eller vid prenumeration av nyhetsbrev. När du registrerar dig för event, nyhetsbrev eller vid eventuell beställning/köp av vara produkter samtycker du till att vi lagrar och använder uppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund eller givare och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att vi kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda de personuppgifter du valt att dela med oss för att kontakta dig via mejl med (kurs- eller) nyhetsbrev, SMS, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen. I det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev används din email adress i detta syfte tills du väljer att upphöra med prenumerationen. I det fall du anmält dig till något av våra event eller beställt böcker använder vi informationen för att tipsa dig om liknande nya event eller andra relaterade aktiviteter eller produkter. I det fall du sagt upp din tidningsprenumeration använder vi dina kontaktuppgifter för att informera om nya erbjudanden och kampanjer under en period om maximalt två år..

Exempel på information vi kan komma att samla in:

 • För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och adress.
 • Födelsedatum eller personnummer.
 • Användarinformation som du uppger för undersökningssyften, till exempel läsarenkäter, kommentarer, recensioner, röstningar och liknande.
 • Detaljer om dina besök på Webbplatserna.
 • Vi samlar även in information om ditt användande av Webbplatserna genom cookies och liknande tekniker.

Vi kan även komma att samla in information om användning eller läsvanor, exempelvis: Vilka texter du läser, Hur du använder sajten, Om du sparar texter för senare läsning och i så fall vilka texter du sparar, Hur du interagerar med annonser och kampanjer

Med ”personlig information” menar vi i denna Sekretesspolicy information som kan användas för att identifiera dig. Icke-personlig information är information som inte kan användas för att identifiera en person. Vi kan komma att samla in, använda, överlåta eller lämna ut icke-personlig information för vilket syfte som helst.

Du kan välja att på förfrågan inte uppge någon personlig information men oftast är den personliga information som vi efterfrågar nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

Användningen av informationen

Vi använder informationen som vi får av dig på följande sätt:

 • För att dra abonnemangsavgifter från ditt kort eller skicka ut fakturor.
 • För att försäkra oss om att innehållet på våra Webbplatser presenteras för dig och din enhet på det mest effektiva sättet.
 • För att tillhandahålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av oss eller som vi tror kan vara intressanta för dig.
 • För att skicka vårt nyhetsbrev till dig, vilket också kan innehålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster från något av våra bolag eller från tredje part. Du kan alltid säga upp mottagande av nyhetsbrev.
 • För att, utöver nyhetsbreven, kontakta dig via telefon, epost, sms eller post med erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster från något av våra bolag eller från tredje part.
 • För att genomföra kundundersökningar.
 • För att tillhandahålla order- och fakturainformation till dig.
 • För att kommunicera med dig angående din prenumeration, ditt konto eller köp av Tjänsten.
 • För att meddela dig om förändringar i Tjänsten.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter, eller tillåta andra företag inom Offside Press-gruppen eller utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

Minderåriga

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna ansluta dig till Tjänsten.

Var vi lagrar dina personuppgifter

All information som du tillhandahåller oss lagras på säkra servrar. Alla betalningstransaktioner blir krypterade genom branschens standardteknologi. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av våra Webbplatser, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt.

Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till våra Webbplatser sker på din egen risk.

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer och som agerar utanför EES. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

Utlämning av din information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till annat företag inom Offside Press-gruppen så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi, eller ett sådant företag, kan kontakta dig om denna information via e-post, brev, telefon eller sms. Företag som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Sekretesspolicy.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt oss, till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster, behandla kreditkorttransaktioner, tillhandahålla kundtjänster och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Vi auktoriserar inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster som vi efterfrågar.

Koppling av ditt konto till ditt konto på sociala medier

Du kan koppla ditt konto på sociala medier, till exempel. Facebook, till våra tjänster. Om du väljer att koppla ditt konto på sociala medier till våra tjänster kommer vi att samla viss information om detta konto vilket kan användas på de sätt som beskrivs ovan.

Tillgång till andra webbplatser

Vid vissa tillfällen kan Webbplatserna innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av våra samarbetspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen uppmärksamma att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicys och att vi inte påtar oss något ansvar för deras policys.

Rättelse och tillgång

Du har rätt till att få tillgång till informationen som innehas om dig. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi innehar om dig och korrigera alla fel i den informationen.

Om vi behandlar dina personuppgifter tillhandahåller vi dig med information om;

 • Vilken information som behandlas;
 • Var informationen har hämtats;
 • Varför behandlingen sker; och
 • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Vi tillhandahåller denna information utan kostnad inom en månad från förfrågan, begränsat till ett tillfälle per kalenderår.

Förändringar i vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till policyn.

Alla förändringar ska börja gälla omedelbart utom för redan existerade abonnenter, för vilka ändringar ska börja gälla 30 dagar efter att de har tillkännagivits om inte annat anges.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Sekretesspolicy sänds till filter@flowyinfo.se

Besök vår Cookiepolicy för information om hur vi använder cookies.