Vill du skriva för Filter?

Vi arbetar i två månader med varje Filternummer och under den tidsperioden hinner vi ta emot flera hundra frilansförslag. Av dem når bara en handfull in i tidningen. Vill du skriva för oss kan det därför vara bra att tänka på följande saker.

Längre texter försöker vi i så stor utsträckning som möjligt skriva själva, och de gånger vi trots allt använder oss av frilansare i tidningens reportageblock vill vi i första hand använda sådana vi redan har jobbat med. För att vi ska göra undantag från den regeln krävs en riktigt unik idé.

Till de kortare personmötestexterna (under vinjetterna Samtal eller Upplevt) längst fram i tidningen, samt till kortare texter i reportageblocket, är vi däremot öppna för pigga förslag. Så vad letar vi efter?

Rätt ämne

Till att börja med handlar Filter om Sverige och människorna som lever här. Utflykter till andra länder gör vi endast undantagsvis, och enbart om det finns en stark Sverigekoppling. Annars är vi öppna för vilket ämne som helst, förutsatt att det känns nytt och intressant.

Rätt tajming

Med tanke på Filters långa pressläggningstid är vi ointresserade av vad som känns hett just nu. Frågan är vad som känns intressant sedan – när tidningen kommer ut. Därför vill vi att tidningens artiklar helst har en koppling till någonting som händer under tvåmånadersperioden som följer efter att prenumeranterna har fått sin tidning, och den ligger ute i butik. Har du redan från början ett förslag på en sådan framåtblickande kalenderkoppling är det givetvis bra.

Rätt berättelse

Filter publicerar inte krönikor eller essäer, utan bygger alla texter på någon form av närkontakt med omvärlden. Även om ett ämne är intressant, och den framåtblickande tajmingen känns rätt, avfärdar vi dessutom förslag som saknar konkretion.

Har du exempelvis ett förslag på en person att intervjua till vinjetten Samtal, med en fungerande kalenderkrok – exakt vad vill du intervjua personen om? Att någon kanske blir aktuell med en skiva eller en bok räcker inte, för det är ju bara aktualiteten. Det vi efterlyser är vinkeln därutöver. Och om ditt förslag gäller andra slags texter: Exakt hur ska detta berättas? Vem är huvudperson? Finns det en spännande utmaning som den personen eller de personerna har antagit, som väcker nyfikenhet och upprätthåller läsarens intresse tills historien når sitt slut?

Har du ett förslag som uppfyller dessa kriterier är du varmt välkommen att höra av dig med ett konkret synopsis per mejl. Under perioder nära deadlines kan svaret dröja ett tag, men alla artikelförslag besvaras förr eller senare personligen.