Atompudelns kärna

Klimatfrågan handlar i grunden om mänsklighetens val av energikällor. Så om man nu måste välja mellan flera onda ting: Är det verkligen rimligt att utesluta kärnkraft?

Termen tillgänglighetsbias sammanfattar på sätt och vis en självklarhet: ställda inför en fråga söker vi spontant efter svaret bland sådant vi redan vet. Det gamla talesättet »att leta i gatlyktans sken« uttrycker samma sak, så varför krångla till det med ett fackuttryck?

De israeliska psykologer som myntade termen – Daniel Kahneman och Amos Tversky – beskrev dock något som är långt ifrån uppenbart. Med en rad genialiska experiment visade de hur just denna vardagliga logik kan få oss att uppträda helt irrationellt. I en variant ombads amerikanska försökspersoner besvara frågan: »Hur många afrikanska stater är medlemmar i FN?« Men: först måste bara försöksledaren dra i ett lotterihjul, som stannade på ett tal mellan ett och 50. Därefter fick deltagarna skriva ner sina svar.

När man sedan gick igenom svaren fanns ett otvetydigt samband: om hjulet stannat på 40 grupperade sig gissningarna däromkring, hade det stannat på tio drog sig även gissningarna mot botten. Trots att försökspersonerna på ett intellektuellt plan naturligtvis insåg att den framlottade siffran var irrelevant, fanns det ändå något som – omedvetet – fick dem att beakta den när de svarade. Tillgänglighetsbias.


Den här artikeln är låst!

För att läsa vidare behöver du välja något av följande alternativ:

35 kr
Köp artikeln!

Efter köpet har du tillgång till artikeln direkt.

39 kr Prenumerera

Betalningen dras varannan månad (78 kr) från ditt kort.

Har du redan ett konto? här! Fakturaprenumerant? Aktivera ditt konto

Artikeln publicerades i Filter #67 (18 mars 2019) och är skriven av .