I det 41:a avsnittet av vår podcast gästas redaktionen av psykiatriprofessor Christian Rück och diskuterar det kommande numrets granskning av en diagnos som numera ger fler sjukskrivningar än alla cancerformer tillsammans. Hur har den kunnat bli så vanlig – och varför finns det ingen belagd behandlingsmetod?

Om inte du själv eller någon i din närhet har drabbats, så har du säkert läst några av de otaliga artiklar som publicerats om »utbrändhet« de senaste decennierna. Christian Rück ställer sig kritisk till den starkt förenklade bild som sprids. Här är några saker som tas upp i avsnittet:

en unik diagnos Sverige var först i världen om att införa diagnosen utmattningssyndrom – och 16 år senare finns den fortfarande inte i något annat land. Utöver att det begränsar forskningsunderlaget och försvårar studier väcks den ofrånkomliga frågan: Var det överhuvudtaget rätt att införa diagnosen?

Farlig feldiagnosticering Kriterierna för utmattningssyndrom överlappar med kriterierna för andra psykiatriska diagnoser för vilka det finns evidensbaserad behandling. Det innebär att diagnosen kan leda till att människor som kunde ha fått hjälp inte får det, eftersom det fortfarande saknas konstaterat effektiva behandlingar mot utmattningssyndrom.

POSITIV STRESS Christian Rück påpekar att stress hjälper oss att hantera prövningar och är en naturlig del av livet – en känd stressfaktor är exempelvis att bli förälder. Vad händer då om man lär människor att stress per definition är farlig? Rädslan förr stress blir en stressfaktor i sig, vilket ökar människors ohälsa.

dubiösa påståenden Den forskargrupp som ligger bakom diagnosen menar att man har funnit så kallade biomarkörer som bevisar dess särdrag, som att hjärnan krymper eller att vissa hjärncentra förändras. Christian Rück menar att denna forskning utgör exempel på så kallade »fiskeexpeditioner«: man söker så brett att man hittar slumpmässiga samband, vilka dessutom inte verifieras vid uppföljande studier. Därtill avfärdar han hela idén om unika biomarkörer, eftersom sådana inte har hittats vid någon annan psykiatrisk diagnos, med undantag för demens.

grupptänkande Samma avgränsade krets som formulerade diagnosen har genom alla år agerat sakkunniga i nästan alla sammanhang som rör utmattningssyndrom. I dag är samma grupp sysselsatt med att formulera mer avgränsade diagnoskriterier, eftersom utmattningssyndrom har blivit så utbrett. Denna arbetsmetod kallar Christian Rück för »den lägsta formen av evidens«, och efterlyser en bred satsning på oberoende forskning.

Filterpodden går att höra på vår webb samt där poddar finns: Spotify, Podcaster, Acast, med flera.

Läs även Madelene Pollnows granskning »Brännmärkta« i Filters kommande nummer, som finns på vår hemsida från och med måndag 22 november. En prenumeration kostar 39:-/månad utan bindningstid. Om du är prenumerant och ännu inte har skaffat dig digitalt inlogg – se till att aktivera ditt konto nu.

Den fysiska tidningen når prenumeranterna i början av nästa vecka och tidningskioskerna fram emot nästa helg.

Artikeln publicerades 19 november 2021 och är skriven av .

Annons