Filterbubblan Publicerad 27 september 2021

Konkurrensverket granskar Carlsberg och Spendrups

Sedan ett drygt år tillbaka utreder Konkurrensverket om Carlsberg och Spendrups bryter mot konkurrenslagstiftningen genom de avtal bryggerijättarna tecknar med svenska hotell och restauranger. Detta eftersom avtalen ofta innebär att krögaren låser sig till endast en leverantör av fatöl.

Avtalen har under nästan tre decennier styrt ölutbudet på svenska krogar och kallas ibland även »bryggerilån«. I korthet går dessa ut på att en säljare från något av landets storbryggerier kommer överens med en krögare om att denne bör kunna sälja exempelvis 25 000 liter fatöl per år. Säljaren erbjuder sedan en rabatt på 10 kronor per liter, som betalas ut i förskott. Avtalen kan löpa över flera år och innebära att krögaren får miljonbelopp i handen: pengar som kan användas för att dra igång, bygga om eller rusta upp krogen.

I gengäld förbinder sig krögaren – direkt eller indirekt – att endast servera fatöl från det bryggeri som de ingått avtal med. I regel har krögaren däremot möjlighet att ta in en viss mängd flasköl från andra tillverkare.

Avtalen är extremt vanliga. Enligt en färsk undersökning gjord av föreningen Ölfrämjandet i Göteborg har 93 procent av stadens krogar avtal med endast en leverantör, i nästan samtliga fall Carlsberg, Spendrups, Åbro eller Galatea. Trots att Göteborg har ett 40-tal småbryggerier och att lokal hantverksöl säljer bättre på Systembolaget där än i någon annan stad är alltså krogmarknaden svåråtkomlig för de mindre bryggerierna. Situationen antas se likadan ut i resten av Sveriges städer.

Om Konkurrensverket kommer fram till att storbryggerierna bryter mot paragraferna som rör »vertikala samarbeten« och »missbruk av dominerande ställning« kan de tvingas upphöra med sina avtal.

– Konkurrensverket måste titta på om det är rimligt att 450 småbryggerier i viss mån stängs ute från sin lokala hemmamarknad, säger Jonas Kandefelt på föreningen Sverige oberoende småbryggerier.

Läs mer om konflikten – och hur den påverkar ditt krogbesök – i reportaget »Stora och starka« i senaste numret av Filter.

Foto: Petr Kratochvil/Wikimedia Commons

Artikeln publicerades Publicerad 27 september 2021. Uppdaterad 27 september 2021. och är skriven av .

Annons