Filterpodden Publicerad 9 april 2021

#27 Hur förhör man barn

Med anledning av vår granskning av fallet Mikael diskuterar psykologiforskaren Sara Landström och Filterredaktionen barnförhör och de vanliga misstag som förhörsledare begår. Ur innehållet: fallen Kevin och McMartin, alternativa hypoteser och falska minnen.

Läs hela granskningen »Processen«.
»Den stora glömskan«  – reportaget om falska minnen.

Fler artiklar i ämnet finns under temaflikarna »Granskningar« och »Psykologi«

Artikeln publicerades 9 april 2021 och är skriven av .

Annons