Foto: Magnus Bergström Retusch: Jussi Öhrvall

Vildfångad lax eller norskodlad? »Vi måste vänja oss vid att lax är en säsongsvara«

Efter vår granskning av den norska laxindustrin har många upprörda läsare svurit att de aldrig mer ska äta lax igen. Å andra sidan finns det faktiskt alternativ. Filter guidar dig till hur du kan äta lax med gott samvete.

Det är inte helt enkelt. 97 procent av den lax som säljs i Sverige är norsk och odlad. En procent är vildlax från Östersjön och bottniska viken. Vildlaxbestånden i Sverige har minskat kraftigt i takt med vattenkraftens utbyggnad, men en ökning har kunnat ses sedan början av 2000-talet främst tack vare minskade fiskekvoter och återställning av vattendrag.

Företagen Miljöfiskbilen och Andysfisk säljer vildlax fångad i Kalix skärgård. De har dessutom fiskbilar och levererar till stora delar av Sverige. De säljer också röding och regnbåge, som båda påminner om lax i smaken.

Ett problem är att vattnet är så förorenat att vildlaxen innehåller höga halter av gifterna dioxin och PCB. Dessa gifter är inte farliga att få i sig någon enstaka gång, men lagras i kroppen under en längre tid.

Livsmedelsverket rekommenderar kvinnor i fertil ålder, barn, unga, gravida och ammande att äta vildlax från Östersjön max två till tre gånger per år. Det gäller även Bottniska viken, Vänern och Vättern samt alla älvar som mynnar ut från dessa vattendrag. Övriga rekommenderas att äta vildlax från dessa områden max en gång i veckan.

Vill du fortfarande köpa lax kan du beställa från något av företagen som nämns ovan. Om du är villig att punga ut en dryg tusenlapp för en helsida på ungefär 2,5 kilo, det vill säga.

Vildfångad lax från Alaska är okej att äta enligt WWF:s fiskguide. Kanadensisk vildlax från nordvästra Atlanten bör man däremot vara försiktig med. Ur miljösynpunkt är det inte heller optimalt att transportera fisken över halva jordklotet.

Fisket på västkusten är väldigt begränsat eftersom vildlaxbestånden minskat stadigt sedan 80-talet. Men om du mot förmodan lyckas få tag på vildlax härifrån innehåller den lägre gifthalter än östersjölaxen.

Sportfiskaren Mikael Frödin, som medverkade i vårt reportage »Fula fiskar«, tycker att människor ska börja fråga sina handlare efter landodlad lax. ­

– Den fisken är mycket bättre för både hälsan och miljön, säger han.  Men vi måste också vänja oss vid att lax är en säsongsvara, om vi vill ha vild lax.

Landodlad fisk är ett fenomen som kommit de senaste åren. I bassänger med slutna system odlas fisk, och utsläppen kan till stor del renas med modern reningsteknik. I dag finns bara ett företag i Sverige som är i startgroparna med att odla lax, de planerar att ha fullskalig produktion år 2020. Däremot finns grossister som importerar landodlad lax från Danmark. Men Mikael Frödin lägger också in en brasklapp:

– Vi behöver inte äta lax hela tiden, vill vi ha omega-3 kan vi lika gärna äta nötter.

Artikeln publicerades 27 februari 2019 och är skriven av .
Annons